Iestājoties centrā nepieciešamie dokumenti:

  1. Personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase);
  2. Invaliditāti apliecinošs dokuments, ja tāds ir;
  3. VSAA izziņa par pensijas vai pabalsta apmēru;
  4. Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (veidlapa Nr.027/u) - jābūt norādītai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamībai, funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe un kontrindikāciju neesamība (nav infekcijas slimību, tuberkuloze u.c.). Izrakstā vajadzētu būt norādītam arī, kādas zāles pacients lieto ikdienā.
  5. Citi medicīnas izraksti, ja tādi ir (piemēram no psihiatra);
  6. Sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  7. Ja personai nav sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tad sadarbībā ar ģimenes ārstu pēdējo 48 stundu laikā pirms ievietošanas veikts SARS-CoV-2 RNS tests ( un tā rezultāts ir negatīvs. Personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības iestādes, pēdējo 48 stundu laikā pirms iestāšanās institūcijā veikts SARS-CoV-2 RNS tests.