Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Brīze"

Vadītāja Alise Maksimova
E-pasts: sacbrize@gmail.com
Tālrunis: +371 28819338

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Brīze"

Adrese: Valmieras iela 7, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033

Administrācijas tālrunis: +371 29355995


Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Brīze", struktūrvienība "Rozēni"

Adrese: "Ceļinieki", Staiceles pagasts, Limbažu novads, LV-4043

Administrācijas tālrunis: 

+371 26333606