Nepieciešamie dokumenti iestājoties centrā

  1. Personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase);
  2. Invaliditāti apliecinošs dokuments, ja tāds ir;
  3. VSAA izziņa par pensijas vai pabalsta apmēru;
  4. Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (veidlapa Nr.027/u) - jābūt norādītai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamībai, funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe un kontrindikāciju neesamība (nav infekcijas slimību, tuberkuloze u.c.). Izrakstā vēlams norādīt, kādas zāles pacients lieto ikdienā.
  5. Citi medicīnas izraksti, ja tādi ir.